Podcasten Adam och Kompanis nya vinjett

Ett litet pro bono-projekt publicerades idag i form av en omarbetad version av vinjetten till Adam och Kompanis podcast. Adam Alsing själv har uttryckt sin förtjusning i både mail och muntligt. Kul!